Important:

 • cartile fizice sunt disponibile in limita stocurilor
 • cantitatea maxima ce poate fi comandata din acelasi produs: 5 bucati
 • reducerile din Summer Sale nu se cumuleaza cu alte oferte
 • pe durata Summer Sale nu pot fi plasate comenzi prin telefon sau prin e-mail
 • preturile produselor din promotiile anterioare se regasesc in Anexa 2

OFERTA “Summer Sale cu stoc limitat”

Perioada de valabilitate: 30 iunie 2022 – 02 iulie 2023

ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ”Summer Sale cu stoc limitat” (denumita in continuare ”Campania de promotii”) este NUTRIFIT-UP SRL (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in Sannicolau Mare, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 53 A, jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/1859/04.06.2018, cod unic de inregistrare RO39433646, reprezentata prin dl. Balaniuc George, in calitate de Administrator.

DURATA CAMPANIEI

Campanie de promotii se desfasoara in perioada 30 iunie 2023 ora 00:00 – 02 iulie 2022 ora 23:59.

ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania de promotii se va desfasura doar online pe www.nutrifitup.com, in limita stocurilor disponibile, exceptie facand produsele in format digital (eBook-uri).

DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani (numita in continuare ”Participant”) care cumpara online de pe nutrifitup.com.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI
 2. Campania de promotii consta in aplicarea unor reduceri de pana la 73 (saptezeci sit rei %) la pretul de vanzare al acelor produse care sunt semnalizate prin afisarea unor buline si/sau etichete reprezentative.
 3. Participantii vor putea achizitiona online de pe nutrifitup.com maximum 5 (cinci) produse de acelasi tip, avand acelasi cod comercial sau cod de producator atasat produsului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza sau anula vanzarile sau comenzile care nu respecta aceasta conditie.
 4. Campania de promotii nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la vouchere aferente altor campanii publicitare),cu exceptia ofertelor de achizitie in rate.
 5. In cazul plasarii unei comenzi pe nutrifitup.com, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de creare a contului NutriFitUp. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii.
 6. In perioada desfasurarii Campaniei, pe nutrifitup.com vor putea fi plasate doar comenzi online. Organizatorul nu va putea prelua de la Participanti comenzi transmise telefonic sau prin e-mail.
 7. In cazul returnarii unui produs achizitionat prin utilizarea unei reduceri oferite in Campanie, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata va fi egala cu suma achitata efectiv de catre Participant, respectiv pretul produsului de pe bonul/factura de achizitie a produsului, minus valoarea reducerii acordate in Campanie.
 8. Articolele vandute impreuna si/sau pachetele promotionale achizitionate de Participant in timpul Campaniei se pot returna doar integral. Astfel, in cazul in care Participantul doreste sa returnarea unor cumparaturi de acest tip, vor trebui returnate toate produsele si/sau serviciile incluse si/sau asociate respectivelor articole si/sau pachete promotionale.
 9. Atunci cand este achizitionat un pachet promotional, iar in final Participantul returneaza doar o parte din acesta, indiferent care este motivul imposibilitatii efectuarii returului integral, reducerea oferita pentru cumpararea pachetului va fi pierduta. Din valoarea rambursata Participantului va fi dedusa reducerea acordata pentru achizitionarea pachetului.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit online pe nutrifitup.com.

FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.

INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania de promotii, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare online pe nutrifitup.com.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie online pe nutrifitup.com, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile online de pe nutrifitup.com sunt disponibile la https://www.nutrifitup.com/politica-de-confidentialitate/.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

 1. prin e-mail la adresa dpo@nutrifitup.com;
 2. prin posta sau curier la adresa: in Sannicolau Mare, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 53 A, jud. Timis, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor NutriFitUp”.

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la achizitia produsele cumparate online, de pe nutrifitup.com. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

S.C. NUTRIFIT-UP SRL

ANEXA 2

PRETURILE PRODUSELOR DIN PROMOTIILE ANTERIOARE

Detoxifierea NutriFitUp – 7 Zile + Antrenamente NutriFitUp pentru Femei si Mamici – care vor forma un pachet – Detoxifiere & Antrenamente

Pret intreg 210 lei redus la 89 – inseamna 57% reducere + transport gratuit – economiseste 121 de lei

**** stoc de 77 BUCATI

Cartea TRIO – Detoxifiere. Dieta slabire. Mentinere –

Pret intreg 250 lei redus la 89 – inseamna 64% reducere + transport gratuit – economiseste 161 de lei

 • Pret vechi 147

**** stoc de 250 BUCATI

Dieta NEXT LEVEL

Pret intreg 300 lei redus la 89 – inseamna 70% reducere + transport gratuit – economiseste 211 lei

 •  Pret vechi 147

**** stoc de 440 BUCATI

Pachet Slabire NutriFitUp

Pret intreg 330 lei redus la 89 – inseamna 73% reducere + transport gratuit – economiseste 241 lei

 •   Pret vechi 127

**** stoc de 190 BUCATI

Pachetul NutriFitUp pentru Mamici/ NFU004+NFU003

Pret intreg 334 lei redus la 89 – inseamna 73% reducere + transport gratuit – economiseste 245 lei

 •  Pret vechi 177

**** stoc de 138 BUCATI