REGULAMENTUL CONCURSULUI NutriFitUp

„Castiga prin tragere la sorti unul dintre cele 4 produse Tefal”

Perioada concursului: 01.10.2020 – 05.11.2020

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului „Castiga prin tragere la sorti unul dintre cele 4 produse Tefal”. initiat de S.C NUTRIFIT-UP SRL si se adreseaza doar unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul concursului „Castiga prin tragere la sorti unul dintre cele 4 produse Tefal” este NutriFitUp.com – Sannicolau Mare, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 53 A, jud. Timis,  CIF: RO39433646, J35/1859/04.06.2018 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea link-ului https://www.nutrifitup.com/regulament-tombola-pachet-nutrifitup/

CAPITOLUL 2. – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, fiind disponibil doar clientilor NutriFitUp SRL, care au cumparat Pachetul NutriFitUp pentru Slabit in format fizic. Astfel, la tragerea la sorti, vor participa doar clientii care au cumparat pachetul NutriFitUp pentru slabit in format fizic in luna anterioara, prima extragere la sorti incepand din data de 05.11.2020.  Ex: clientii care au cumparat pachetul pentru slabit in luna octombrie, vor participa la tragerea la sorti din luna noimebrie. s.a.m.d.

CAPITOLUL 3. – DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de achizitiei Pachetului NutriFitUp pentru Slabit, cu domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.

3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre ei este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) din cauza exclusiv a altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Concursului, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea cadoului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu NutriFitUp®”, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

CAPITOLUL 4. – MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la Concurs participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile mentionate in Regulamentul concursului.

Organizatorul da startul concursului pe 01.10.2020 si ia in considerare doar inscrierile persoanelor care au indeplinit toate conditiile mentionate in regulament. Publicarea concursului consta in postarea unei fotografii sau a unui video insotite de text, pe pagina de Facebook @NutriFitUp. In textul de descriere a concursului vor fi mentionate toate cerintele ce trebuie sa fie indeplinite pentru a fi inscris in concurs.

Participantii trebuie:

4.1.1. Sa cumpere Pachetul NutriFitUp pentru Slabit in luna anterioara extragerii la sorti.

4.2 Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti cu ajutorul programului www.random.org pana in data de 05 a lunii urmatoare dupa achizitia Pachetului NutriFitUp pentru Slabit.

4.3 Pe perioada Concursului, S.C NUTRIFIT-UP SRL va desfasura urmatoarele servicii:

4.3.1. Va contabiliza participantii inscrisi in concurs;

4.3.2. Va organiza tragerea la sorti a castigatorului cu ajutorul https://www.random.org/ pana pe data de 05. a urmatoarei luni, pe tot parcursul desfasrurarii concursului.

4.3. 3. Va expedia cele 4 premii castigatorilor.

CAPITOLUL 5. – PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

5.1 Castigatorii concursului vor fi anuntati printr-o postare pe Facebook pe pagina @NutriFitUp, prin telefon si/sau prin email. pana in data de 07. a urmatoarei luni.

5.2 Castigatorul va fi decis prin extragere cu https://www.random.org/

5.3 Fiecare castigator va primi unul dintre cele 4 produse Tefal: Oala sub presiune electrica Tefal sau Grill electric Tefal, sau Blender Tefal sau Tigaie clatite Tefal, in ordine aleatorie a extragerii.

5.4 Castigatorii celor 4 produse Tefal vor fi contactati printr-un mesaj pe Facebook, prin telefon sau email in cel mult 48 de ore de la incheierea concursului.

5.5 Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu va suporta alte costuri suplimentare.

5.6 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorului in posesia cadoului.

5.7 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acestuia este in drept sa elimine participantul care a fraudat. Daca frauda este descoperita ulterior acordarii premiului, dar anterior expedierii acestuia, Organizatorul este in drept a anula premium participantului care a fraudat.

5.8 Castigatorul va intra in posesia premiului in termen de 15 zile lucratoare de la anuntarea numelui sau.

5.9 Premiile vor fi livrate la castigatori prin firma de curierat aleasa de Organizator.

CAPITOLUL 6. – LITIGII

6.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

CAPITOLUL 7. RESPONSABILITATE

7.1 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Situatiile in care Castigatorul nu vede mesajul trimis de Organizator, ramane fara un raspuns din partea castigatorului, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului timp de 72 de ore;

b) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicatela inregistrare;

c) Prin participarea in Concurs, concurentul se angajeaza ca va avea o comunicare decenta si nu va prolifera comentarii sau imagini care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sauafirmatii defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi invigoare sau Regulamentului.

CAPITOLUL 8. – CONFIDENTIALITATEA DATELOR

8.1 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

8.2 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

8.3 Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.